LARERUTDANNING.NO

photo

Lærerutdanning - Noe for deg?

Velkommen til Larerutdanning.no! Her samler vi all informasjon du kan tenke deg om utdanninger som leder til en lærerutdannelse, både gjennom studier i Norge samt utdanninger i utlandet. Her finnes det i tillegg informasjon om lærerjobben, tips og lønn.

Å velge læreryrket er nobelt; foresatte overlater barna sine til deg og det er din jobb å gi dem kunnskap, samt lære dem til å bli ansvarsfulle mennesker. Du husker sikkert dine lærere fra barne- og ungdomsskolen, samt videregående og forstår kanskje at å være en god lærer ikke er lett. Det er hardt arbeid, men det positive er at hvis du gjør en bra jobb så kan du gjøre en positiv innvirkning i samfunnet.

Velger du en lærerutdanning får du mange roller, for å nevne noen vil du blant annet være en; kommunikator, disiplinerer, evaluerer, klasseforstander, rådgiver, rollemodell og en som tar viktige avgjørelser. Alle disse rollene krever trening, kunnskap, engasjement og kompetanse, det handler mer enn og bare like barn for å bli en lærer.

Per 1. desember i 2008 var det 94 698 hel- og deltidsansatte i undervisningsstillinger i skoleverket. Opplysningene hentet fra KS.

For mer informasjon om lærerutdanninger, klikk på følgende lenker.

  • Lærerutdanningens struktur
  • Lærerutdanning – opptakskrav
  • Lærerutdanning i utlandet
  • Lærerutdanning - statistikk
  • Yrke etter avsluttet lærerutdanninger
  • Om lærerutdanning.no